Pravidlá ochrany súkromia

Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že využíváte naše produkty a služby. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící konkrétním účelům. 

Produkty a služby poskytuje Higlhander s.r.o. , IČ: 51550989 sídlo podnikání: Dolný Smokovec 16038/38 059 81 Vysoké Tatry

Správcem vašich osobních údajů je Highlander s.r.o.IČ: 51550989 , sídlo podnikání: Dolný Smokovec 16038/38 059 81 Vysoké Tatry (dále jen „Správce“), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.mikulasstefan.sk/ (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 1. Zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Zpracovatelé

Doba zpracování

Plnění smluvního vztahu

Vyřízení objednávky

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje,), informace o objednaných produktech a službách

Registrační formulář, telefonická komunikace

Provozovatel e-shopové platformy: Publiusea s.r.o.
Společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna, PPL, DHL, DPD
Společnosti podílející se na expedici plateb: Stripe.com

2 roky

Zákonná povinnost

Vedení účetní a finanční agendy

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, pracoviště, bydliště), informace o objednaných službách

Registrační formulář,  telefonická komunikace

Účetnická firma:
Klereko s.r.o. 

10 let

Oprávněný zájem správce

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

 Správce, mailingové služby Lemenio Group s.r.o.

10 let

Oprávněný zájem správce

Statistické účely – běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru, prevence podvodů a útoků na server

cookies

Interakce uživatele na webové stránce

viz sekce Cookies

viz sekce Cookies

Souhlas

Reklamní účely, preference uživatele

cookies

Interakce uživatele na webové stránce

viz sekce Cookies

viz sekce Cookies

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

 • Vyřízení objednávky znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy: poskytnutí služby nebo odeslání produktů (expedice), expedice plateb, vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy.
 • Poskytování přímého marketingu znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
 • Vedení účetnictví znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.
 • Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky na produkt, poskytnutí služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány nebo je dána právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat;
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; – či při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé účely jsou však vyžadovány, tzn. pokud nám je nepředáte, nemusí Vám být služby nebo produkty umožněny či zpřístupněny, např. zaslání produktu nebo provedení služby).

Pokud bude pro daný účel zpracování souhlasu potřeba (nebude zde jiný právní důvod), tento nám poskytujete zcela dobrovolně. Jinak pro tento účel nebudeme moct Vaše osobní údaje zpracovávat.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@mikulasstefan.sk Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Vaše osobní údaj nejsou předávány mimo EU.

2. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo odvolat udělený souhlas.
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii.
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

V případě realizace Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete využít kontaktního formuláře dostupného na adrese: https://www.mikulasstefan.sk nebo nám můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: info@mikulasstefan.sk

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

3. Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies: 

DOPLNIT, např. 

Název cookie

Poskytovatel

Typ

Popis

Doba zpracování

fr

.facebook.com

Reklamní

Facebook nastavuje tento soubor cookie tak, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy sledováním chování uživatelů na webu, na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální plugin Facebooku.

3 měsíce

sid

.seznam.cz

Statistické

Sid cookie obsahuje digitálně podepsané a zašifrované záznamy ID účtu Google uživatele a poslední čas přihlášení.

1 měsíc

lang

ecfs.daktela.com

Preferenční

LinkedIn nastavuje tento soubor cookie tak, aby si pamatoval jazykové nastavení uživatele.

1 měsíc

PHPSESSID

vlastní

Nezbytné

Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče.

do ukončení relace

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies třetích stran a jejich vlastní zásady zpracování:

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. 

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. 

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

5. Předávání osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;

c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

6. Změny v tomto souboru

10.3.2023 První verze.

Nákupný košík