Dodržujte tieto pokyny

Pri liečení prosím na sebe nemajte žiadne aromatické látky,
ako parfém, vodu po holení, lak na vlasy a podobne, cigaretový dym
(Prosíme nefajčiť minimálne 2 hodiny pred termínom).

Pri liečení prosím na sebe nemajte žiadne kovove predmety (opasky, šperky).

Prosíme Vás o dochvíľnosť pri príchode na liečenie
a ak je to možné, pred liečením prosíme prečítať knihu Odkaz slnečnice.
Prosíme klopať najskôr 5 minút pred termínom.

Pri osobnom stretnutí je správne byť minimálne 3-4 týždne bez sopla a kašľu,
bez ťažkého dýchania na hrudníku, pocitu tlaku – bez priznakov.
Ak pán doktor uvidí príznaky akutného ochorenia, bude Vám pomáhať cez dvere,
ako aj pri akejkoľvek silnej vôni, ktorú zacíti.

Cena za terapiu je 200€. Platí sa v ordinácii v hotovosti.

Nákupný košík