Kniha Odkaz slnečnice

Predpredaj reedície vychádza 4/2023

Odkaz slnečnice

Kniha vznikla na základe otázok a odpovedí autora a jeho klientov.

Je to príbeh Samuela, ktorý si pamätá všetky svoje životy a schopnosti v nich nadobudnuté. V jednotlivých kapitolách sa pohybuje časom od súčasnoti až do pradávnej minulosti, priestorom a dianím. Popisuje udalosti, ktoré zažil, duchovné záležitosti a energie, ale najmä schopnosti pomáhať druhým. Venuje sa aj správnemu smeru vnímania a poňatiu medziľudských vzťahov a riešeniu ťažkých životných situácií.


Čitateľov, ktorí sa cítia neistí, ktorí nerozumejú ťažkým životným situáciám, ako je smrť blízkeho človeka, rozvod, strata práce, choroba, nefungujúce vzťahy, nasmeruje ako nájsť kontakt so svojou dušou a ako pochopiť, prečo toto všetko zažíva a ako čo najmenej bolestivo to prekonať.

Cena: 20 €

+ poštovné

Objednávky začneme vybavovať postupne po vydaní knihy. 

Predpokladaný termín vydania reedície knihy je apríl 2023.

Nákupný košík